• film

    Przedszkole terapeutyczne w Szczecinie

    Dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

Zapisy

Zapisy do przedszkola terapeutycznego w Szczecinie

Przedszkole Terapeutyczne to miejsce dostosowane dla dzieci m.in. z autyzmem, zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę i posiadamy dobrze wyposażone sale, zarówno w sprzęty rehabilitacyjne, jak i różnego rodzaju pomoce dydaktyczne. Podopieczni, mają opracowaną indywidualną terapię, która pomoże im się rozwijać i poznawać świat. Rodzice Dzieci, które wymagają nauczania specjalnego, powinny jak najwcześniej podjąć odpowiednie działania.

Zapisy do przedszkola trwają cały rok. Jeśli dysponujemy wolnymi miejscami, to istnieje możliwość zapisania dziecka w dowolnym momencie. Do przyjęcia do przedszkola konieczne jest - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Ponadto należy dołączyć wypełniony przez rodziców wniosek o przyjęcie do przedszkola.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Można również realizować u nas Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (warunkiem jest oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o realizacji WWR wyłącznie na terenie naszej placówki oraz opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej).

PRZYJMUJEMY DZIECI W WIEKU OD 2,5L. DO 9 ROKU ŻYCIA

Poniżej wniosek o przyjęcie do przedszkola:

docpdf