• film

  Przedszkole terapeutyczne w Szczecinie

  Dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

O działalności Przedszkola Terapeutycznego

Terapeutyczne Przedszkole „SENSE”

Przedszkole Terapeutyczne w Szczecinie dopasowane jest do potrzeb wyjątkowych dzieci, które wymagają rehabilitacji i większej uwagi. To co warte jest wyróżnienia to fakt, że grupy są niewielkie, a to z kolei pomaga w uzyskaniu lepszego efektu terapeutycznego (jeden nauczyciel ma pod swoją opieką tylko dwoje dzieci). Dokładamy starań, aby mieć regularny kontakt z rodzicami, dzięki temu na bieżąco możemy pomagać w rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się rodziny naszych podopiecznych.

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola mają możliwość ze skorzystania z wszystkich terapii jakie wykonujemy w naszej placówce, zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Kładziemy nacisk na to, by terapie pomagały w uzyskaniu samodzielności oraz wspomagały rozwój społeczny.

Terapie w naszej placówce:

 • terapia metodą Integracji Sensorycznej
 • rehabilitacja ruchowa
 • terapia ręki
 • muzykoterapia
 • masaże
 • terapia czaszkowo-krzyżowa
 • terapia psychologiczna i logopedyczna
 • zajęcia na basenie
 • dogoterapia

Cele naszego przedszkola terapeutycznego

Można bez obaw powierzyć dzieci pod opiekę naszej wykwalifikowanej kadry, która posiada doświadczenie i ma indywidualne podejście do każdego podopiecznego. Nasze przedszkole specjalizuje się w pracy z dziećmi z autyzmem, przy wsparciu najlepszych terapeutów.

W terapii zawsze duże znaczenie ma czas, dlatego im wcześniej podejmie się działania, tym lepsze efekty można uzyskać. Przywiązujemy wagę do tego, aby dzieci jak najwięcej czerpały z zajęć w naszym przedszkolu. Nasze cele:

 • rozbudzanie ciekawości poznawczej
 • ośmielanie i zachęcanie do wyrażania własnych myśli i uczuć
 • podbudowywanie wiary we własne siły i możliwość osiągania sukcesu
 • aktywizowanie i rozwijanie wyobraźni i fantazji
 • nauczenie umiejętności pokonywania wszelkich trudności będących następstwem autyzmu
 • rozwój poznawczy, motoryczny oraz emocjonalno-społeczny
 • pełne przygotowanie dzieci od „pracy” i funkcjonowania w grupie

W naszym przedszkolu dysponujemy specjalistycznym sprzętem wykorzystywanym podczas zajęć terapeutycznych oraz różnorodnymi pomocami dydaktycznymi, które wspierają rozwój dziecka.

Przygotujemy dzieciom doskonałe warunki do zabawy i nauki

Realizujemy WWR – Wczesne Wspomaganie Rozwoju - wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnością w wieku od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego. Dla każdego małego uczestnika zajęć przygotujemy indywidualny plan terapeutyczny oparty na metodach TEACCH i Schoplera. W naszym przedszkolu terapeutycznym, dla dzieci z autyzmem stosujemy alternatywne metody komunikacji dopasowane do potrzeb i możliwości dzieci np. PESC – Picture Exchange Communication System – komunikacja alternatywna, MAKATON. Realizujemy program przedszkolny zgodnie z wytycznymi MEN, dokładając starań by był on także  dospawany do możliwości i potrzeb każdego dziecka.

Warunki przyjęcia:

 • opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • wypełniony wniosek

Trzeba wiedzieć, że im wcześniej rozpocznie się działania terapeutyczne i naukę, tym lepsze efekty można uzyskać. A stracony czas może być nie do nadrobienia, dlatego staramy się dać dzieciom z autyzmem możliwość równego startu.