• film

    Przedszkole i Szkoła terapeutyczna

    Dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

Zapisy

Zapisy do terapeutycznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Szczecinie

Szkoła dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

Zapisy do szkoły trwają cały rok. Jeśli dysponujemy wolnymi miejscami, to istnieje możliwość zapisania dziecka w dowolnym momencie. Do przyjęcia do szkoły konieczne jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Ponadto należy dołączyć wypełniony przez rodziców wniosek o przyjęcie do szkoły

 

Poniżej wniosek o przyjęcie do szkoły:

docpdf