• film

  Przedszkole i Szkoła terapeutyczna dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

Szkoła

Informacje o SZKOLE

Szkoła SENSE przeznaczona jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną, w tym intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Dzieci uczęszczające do naszej szkoły mają możliwość skorzystania ze wszystkich terapii jakie wykonujemy w naszej placówce, zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Kładziemy nacisk na to, by terapie pomagały w uzyskaniu samodzielności oraz wspomagały rozwój społeczny.

Terapie w naszej placówce:

 • terapia metodą Integracji Sensorycznej,
 • rehabilitacja ruchowa,
 • terapia ręki,
 • muzykoterapia,
 • masaże,
 • neurorehabilitacja C-eye,
 • terapia czaszkowo-krzyżowa,
 • terapia psychologiczna i logopedyczna,
 • zajęcia na basenie,
 • dogoterapia,
 • hipoterapia.

Cele naszeJ Terapeutycznej Szkoły Podstawowej Specjalnej

Nadrzędnym celem szkoły jest przystosowanie do życia. Duży nacisk kładziemy na SAMODZIELNOŚĆ, SAMOOBSŁUGĘ, ROZWÓJ KOMUNIKACJI (alternatywnej, mowy czynnej), ROZWÓJ SPOŁECZNY.

Ponieważ pracujemy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu już 12 lat, znamy ich główne potrzeby, możliwości oraz sposoby wspierania ich rozwoju emocjonalno-społecznego, poznawczego oraz ruchowego.

Ze względu na fakt, że osoby niepełnosprawne czerpią dużą radość z aktywności ruchowej chcemy zapewnić im w naszej szkole możliwość realizacji różnych form aktywności ruchowej.

Mało liczne klasy (do 4 osób w klasie przy opiece 2 osób- nauczyciel i pomoc nauczyciela), umożliwiają indywidualne podejście do ucznia dając mu optymalne warunki rozwoju.

Ze względu na fakt, że wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego jest bardzo ważne szczególnie w odniesieniu do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną, ważnym elementem programu szkoły są aktywności wspierające uspołecznienie, np. zakupy, udział w ważnych wydarzeniach wyjście do kawiarni, na lody, do kina, teatru, na koncerty, festyny itp.

Szkoła ma być miejscem, gdzie dzieci będą czuły się bezpiecznie i dobrze, otoczone troską, wsparciem oraz sympatią i akceptacją w poszanowaniu ich potrzeb i godności .

Szkoła SENSE skupia się na mocnych stronach dziecka, uczy i wspiera przy nabywaniu nowych umiejętności.

Warunki przyjęcia:

 • opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
 • wypełniony wniosek (kliknij, w celu pobrania).

 

Z życia naszego Przedszkola

W przedszkolu terapeutycznym SENSE zawsze dużo się dzieje :)

Wizyta w papugarni

MARZEC
Chwila relaksu w towarzystwie
wielobarwnych papug

Dzień Świadomości Autyzmu

KWIECIEŃ
Charakterystyczne niebieskie balony i koszulki
jako symbol osób z autyzmem

Hipoterapia

CYKLICZNIE
Zajęcia hipoterapeutyczne to zawsze
owocne i pełne radości chwile