• film

    Przedszkole terapeutyczne w Szczecinie

    Dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi