• film

  Przedszkole i Szkoła terapeutyczna dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

Przedszkole

Informacje o przedszkolu

Przedszkole Terapeutyczne w Szczecinie dopasowane jest do potrzeb wyjątkowych dzieci, które wymagają rehabilitacji i większej uwagi. To, co warte jest wyróżnienia to fakt, że grupy są niewielkie, a to z kolei pomaga w uzyskaniu lepszego efektu terapeutycznego (jeden nauczyciel ma pod swoją opieką tylko dwoje dzieci). Dokładamy starań, aby mieć regularny kontakt z rodzicami, dzięki temu na bieżąco możemy pomagać w rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się rodziny naszych podopiecznych.

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola mają możliwość skorzystania ze wszystkich terapii jakie wykonujemy w naszej placówce, zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Kładziemy nacisk na to, by terapie pomagały w uzyskaniu samodzielności oraz wspomagały rozwój społeczny.

Terapie w naszej placówce:

 • terapia metodą Integracji Sensorycznej,
 • rehabilitacja ruchowa,
 • terapia ręki,
 • muzykoterapia,
 • masaże,
 • neurorehabilitacja C-eye,
 • terapia czaszkowo-krzyżowa,
 • terapia psychologiczna i logopedyczna,
 • zajęcia na basenie,
 • dogoterapia,
 • hipoterapia.

Cele naszego przedszkola terapeutycznego

Powierzając dzieci pod naszą opiekę możecie mieć pewność pełnego zaangażowania wykwalifikowanej kadry, która posiada doświadczenie oraz ma indywidualne podejście do każdego podopiecznego. Nasze przedszkole specjalizuje się w pracy z dziećmi z autyzmem, przy wsparciu najlepszych terapeutów.

W terapii zawsze duże znaczenie ma czas, dlatego im wcześniej podejmie się działania, tym lepsze efekty można uzyskać. Przywiązujemy wagę do tego, aby dzieci jak najwięcej czerpały z zajęć w naszym przedszkolu.

Nasze cele, to m.in:

 • rozbudzanie ciekawości poznawczej;
 • ośmielanie i zachęcanie do wyrażania własnych myśli i uczuć;
 • podbudowywanie wiary we własne siły i możliwość osiągania sukcesu;
 • aktywizowanie i rozwijanie wyobraźni i fantazji;
 • nauczenie umiejętności pokonywania wszelkich trudności będących następstwem autyzmu;
 • rozwój poznawczy, motoryczny oraz emocjonalno-społeczny;
 • pełne przygotowanie dzieci od „pracy” i funkcjonowania w grupie.

W naszym przedszkolu dysponujemy specjalistycznym sprzętem wykorzystywanym podczas zajęć terapeutycznych oraz różnorodnymi pomocami dydaktycznymi, które wspierają rozwój dziecka.

Przygotujemy dzieciom doskonałe warunki do zabawy i nauki

Realizujemy WWR – Wczesne Wspomaganie Rozwoju - wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnością w wieku od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego. Dla każdego małego uczestnika zajęć przygotujemy indywidualny plan terapeutyczny oparty na metodach TEACCH i Schoplera. W naszym przedszkolu terapeutycznym, dla dzieci z autyzmem stosujemy alternatywne metody komunikacji dopasowane do potrzeb i możliwości dzieci np. PESC – Picture Exchange Communication System – komunikacja alternatywna, MAKATON. Realizujemy program przedszkolny zgodnie z wytycznymi MEN, dokładając starań by był on także  dospawany do możliwości i potrzeb każdego dziecka.

Warunki przyjęcia:

 • opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
 • wypełniony wniosek (kliknij, w celu pobrania).

Trzeba wiedzieć, że im wcześniej rozpocznie się działania terapeutyczne i naukę, tym lepsze efekty można uzyskać. A stracony czas może być nie do nadrobienia, dlatego staramy się dać dzieciom z autyzmem możliwość równego startu.