• film

  Przedszkole i Szkoła terapeutyczna dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

Terapia Psychologiczna

Psychoterapia dzieci z autyzmem w Szczecinie

Terapia psychologiczna w Przedszkolu Terapeutycznym ma formę pracy indywidualnej z dzieckiem lub terapii rodzinnej, która polega na spotkaniach rodziców i dziecka z terapeutą. Pomoc psychologiczna w naszej placówce poprzedzona jest wstępną konsultacją diagnostyczną, która ma na celu określenie, na czym polega problem danego dziecka i rodziny. Program spotkań dopasowany jest odrębnie do każdego podopiecznego, a także odpowiednia forma pomocy i indywidualny plan działania.

Najczęściej zajęcia terapeutyczne dla dzieci mają charakter indywidualny. Nasi psycholodzy są specjalistami w swojej dziedzinie. Ich celem jest terapia dziecka przez zabawę połączona z konsultacjami dla rodziców.
Nasi specjaliści pomagają opracować pozytywne mechanizmy radzenia sobie z trudnościami, stymulują rozwój psychoruchowy malucha, rozwijają jego umiejętności społeczne.

Pomoc psychologiczna dla dzieci wskazana w przypadkach:

 • problemy w kontaktach z rówieśnikami
 • lęki
 • agresja
 • kryzysy i problemy w rodzinie (trudności w relacjach z rodzicami)
 • trudności ze skupieniem uwagi
 • ADHD
 • trudności z adaptacja w nowym środowisku
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu (Autyzm, zespół Aspergera)
 • problemy rozwoje małego dziecka (problemy z jedzeniem, stymulacja przez zabawę)
 • choroby neurologiczne, zespoły genetyczne
 • objawy niepokojące rodziców
 • trudności radzenia sobie ze stresem

W przypadku psychoterapii dziecka z autyzmem w naszym przedszkolu niezbędna jest współpraca rodziców z psychoterapeutą. Efekty terapii psychologicznej dużo trudniej jest osiągnąć jeśli rodzice nie chcą angażować się w terapię z dzieckiem. Zalecenia odnośnie postępowania z maluchem mają na celu wzmocnienie i utrwalenie efektów pracy.