• film

  Przedszkole i Szkoła terapeutyczna dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

Dogoterapia

Edukacja i zabawa z psem dla dzieci z autyzmem w Szczecinie

Dogoterapia zwana także kynoterapią jest metodą wspomagającą proces rehabilitacji, rozwoju i terapii dzieci z autyzmem przy udziale odpowiednio wytresowanych i wyszkolonych psów. Zajęcia mają charakter edukacyjny, rekreacyjny lub terapeutyczny. Nasze Przedszkole Terapeutyczne SENSE w Szczecinie prowadzi zajęcia z dogoterapii. Metoda ta doskonale potrafi łączyć naukę i zabawę. Prowadzi ją wykwalifikowany dogoterapeuta, a motywatorem do działania jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies. Jest to forma terapii, która wspomaga rozwój osobowości, rehabilituje i edukuje dzieci z zaburzeniami rozwoju i autyzmem.

Pies poza tym, że bywa przyjacielem człowieka potrafi stać się idealnym pomocnikiem nauczyciela. W przedszkolu dla dzieci z autyzmem dogoterapia jest wspaniałą formą nauki dzieci, dzięki której maluchy łatwiej i szybciej przyswajają wiedzę, podejmują różne działania i współpracę, a także uczą się odpowiedzialności. Obecność psa odpręża, relaksuje i zwiększa atrakcyjność zajęć.

Zabawy z czworonogami potrafią przełamać lęki, wzmacniają poczucie własnej wartości i umacniają wiarę we własne siły. Dzieci z autyzmem uwielbiają zabawy i naukę z psami. Z niecierpliwością oczekują one tej formy terapii. Trzeba zaznaczyć, że każda forma kontaktu dziecka ze zwierzęciem może poprawić jego rozwój i powodować u niego zupełnie inne zachowania społeczne. Dzięki terapii z psem dzieci z autyzmem mogą osiągnąć wyższy poziom w komunikacji społecznej i stać się bardziej otwarte na otoczenie.

Uczestnicy zajęć z dogoterapii mogą komunikować się z psem, co zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa. Psy mogą wspierać dzieci jak i też rodziców. Warto zawalczyć o przyszłość swojego dziecka. Zapraszamy do naszego Przedszkola Terapeutycznego SENSE w Szczecinie.

Opis zajęć dogoterapeutycznych:

 • wyzwalanie spontanicznej aktywności dziecka wobec psa
 • poznawanie zasad bezpiecznego kontaktu z psem
 • kształtowanie i rozwijanie umiejętności okazywania emocji i uczuć związanych z kontaktem ze zwierzętami
 • uczenie samodzielności poprzez stwarzanie dziecku możliwości samodzielnego wywiązywania się z działań podejmowanych wobec psa np. karmienie, prowadzenie na smyczy
 • stymulowanie zmysłów, ćwiczenie koncentracji, koordynacji ruchów oraz orientacji przestrzennej
 • praca nad zachowaniami pożądanymi i akceptowanymi społecznie
 • wzbogacanie zasobu słownictwa
 • rozwijanie umiejętności artykulacyjno-komunikacyjnych poprzez powtarzanie psich komend, imion psów, odpowiadanie na pytania terapeuty
 • ćwiczenia usprawniające zmysł dotyku poprzez manipulowanie przez dziecko przedmiotami używanymi w trakcie zajęć (akcesoria psa typu: smycz, szczotka, miska, gryzak, gumowe piłki itd.) odpinanie i przypinanie smyczy, zakładanie obroży, podawanie psu smakołyków i czesanie psa szczotką. Głaskanie psa całą dłonią, palcami, z włosem, pod włos, ruchami okrężnymi, drapanie, lekkie klepanie, przytulanie
 • ćwiczenia usprawniające zmysł wzroku. Rozróżnianie psów w zależności od koloru sierści, rasy, użytkowania psów przez człowieka (fotografie, rysunki, plansze), dobieranie psich akcesoriów w zależności od koloru, szukanie wraz z psem ukrytej zabawki, smakołyku
 • ćwiczenia usprawniające zmysł słuchu. Naśladowanie dźwięków wydawanych przez psa, określenie miejsca gdzie znajduje się pies z zakrytymi chustką oczami, na podstawie usłyszanych odgłosów- szczekania, piszczenia, tupania, etc.
 • ćwiczenia usprawniające orientację w schemacie własnego ciała i orientację przestrzenną. Wskazywanie części ciała psa i analogicznych części swojego ciała, odkrywanie różnic między ciałem psa a dziecka (np. zimny i mokry nos psa i ciepły i suchy nos dziecka). Prowadzenie psa na smyczy po wyznaczonym torze z jednoczesnym wskazywaniem kierunków
 • ćwiczenia usprawniające zdolność koncentracji uwagi. Obserwacja zachowania psa jedzącego smakołyk, pijącego wodę, bawiącego się zabawkami, nasłuchiwanie bicia serca psa, oglądanie części ciała psa. Opisywanie tych czynności, zapamiętywanie sekwencji wykonanych przez psa czynności
 • ćwiczenia ruchowe. Pies czołga się, dziecko w pozycji leżącej porusza się równolegle do niego. Przechodzenie nad psem i pod psem, prowadzenie psa na smyczy i wydawanie mu stosownych komend: „siad”, „stój”, „waruj”, skoki nad psim ogonem, naśladowanie czynności, które wykonuje pies -siedzi, biega, leży na grzbiecie (plecach), wstaje, etc. Rzucanie psu zabawek, smakołyków w kierunku psa lub do miski. Przeskakiwanie nad przeszkodą, najpierw na komendę skacze pies, a potem dziecko, czesanie psa szczotką
 • ćwiczenia oddziałujące na rozwój sfery umysłowej. Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji wzrokowej, sprawności manualnej rąk, umiejętności liczenia w zakresie 0-10, umiejętności odróżniania kolorów