• film

    Przedszkole i Szkoła terapeutyczna dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

Zapisy do Przedszkola

Zapisy do terapeutycznego przedszkola w szczecinie

 

Zapisy do przedszkola trwają cały rok. Jeśli dysponujemy wolnymi miejscami, to istnieje możliwość zapisania dziecka w dowolnym momencie. Do przyjęcia do przedszkola konieczne jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Ponadto należy dołączyć wypełniony przez rodziców wniosek o przyjęcie do przedszkola.

 

Poniżej wniosek o przyjęcie do Przedszkola:

docpdf