• film

    Przedszkole i Szkoła terapeutyczna dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna jako skuteczna forma terapii dziecka

Każdy zdrowy organizm poprzez zmysły potrafi odbierać bodźce zewnętrzne. Rozpoznanie tych informacji przez mózg pozwala na odpowiednią reakcję organizmu. Integracja sensoryczna jest prawidłową organizacją wrażeń sensorycznych, czyli bodźców z wewnątrz organizmu jak i z zewnątrz, które płyną z receptorów do mózgu. Mózg po otrzymaniu informacji ze wszystkich zmysłów dokonuje ich rozpoznania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami.

Terapia integracji sensorycznej może być prowadzona wyłącznie przez certyfikowanego terapeutę. O potrzebie podjęcia tej terapii decydują wyniki przeprowadzonej wcześniej obserwacji i diagnozy. Każde dziecko rozpoczynające terapię w naszym Przedszkolu Terapeutycznym ma indywidualny program terapeutyczny dostosowany do jego potrzeb i umiejętności. Celem tych zajęć jest kompensowanie deficytów i zaburzeń integracji zmysłowej dziecka. Nasi wyspecjalizowani terapeuci dokładają wszelkich starań, aby zajęcia te miały formę aktywnej zabawy ruchowej. Dzięki temu maluch chętnie uczestniczy w terapii. Trwa ona 55 minut, a postępy dziecka są monitorowane przez wykonane testy i obserwację zachowań podopiecznego.

Metoda integracji sensorycznej jest skuteczną formą terapii. Nie skupia się na objawach, a oddziałuje i niweluje przyczyny zaburzeń rozwojowych dziecka. Pozwala lepiej zrozumieć przyczyny nieprawidłowości funkcjonowania układu nerwowego, w tym mózgu. Obserwacja kliniczna, testy integracji sensorycznej, a także wywiad z rodzicami dają możliwość określenia stopnia zaburzeń i deficytów występujących u dziecka i pozwalają na formułowanie odpowiednich działań terapeutycznych.

etapy diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej:

  • Wywiad z rodzicami - informacje wstępne, pytania terapeuty do rodziców o przebieg ciąży, poród, rozwój dziecka w pierwszych latach życia, przebyte przez niego choroby, preferowane aktywności oraz trudności z jakimi boryka się maluch, pytanie o oczekiwania rodziców względem terapii;
  • Kwestionariusze – uzupełnienie wywiadu rodziców poprzez wypełnienie kwestionariusza dotyczącego szczegółowych informacji na temat dziecka;
  • Obserwacja kliniczna - wykonywanie zadań poleconych przez terapeutę przez dziecko. Pozwala to na obserwację i wnioski o jego napięciu mięśniowym, koordynacji, równowadze, planowaniu motorycznym, pracy gałek ocznych, reakcji na ruch i bodźce sensoryczne;
  • Testy - wykonywane są u dzieci, które ukończyły 4 lata, pozwalają określić poziom koordynacji, czucia ruchu, własnego ciała, percepcję dotykową i równowagę;
  • Podsumowanie diagnozy i jej omówienie – wyniki badań przedstawione przez terapeutę, pokazanie planu terapeutycznego i ewentualnych zaleceń do pracy z dzieckiem w domu. Każdy rodzic otrzymuje diagnozę w formie pisemnej.

Terapie integracji sensorycznej i zabiegi w naszym przedszkolu Sense w Szczecinie dla dzieci z autyzmem wykonywane są w sposób profesjonalny i skuteczny. Dzieci uwielbiają zajęcia metodą SI. Jest to dla nich świetna zabawa! Atmosfera podczas terapii jest przyjazna, co zachęca i motywuje podopiecznych do czynnego uczestniczenia w ćwiczeniach.

Odpowiednio dobrana terapia do danego dziecka powoduje, że zmiany w jego rozwoju zaczynają być widoczne już po kilku miesiącach. Systematyczność uczęszczania na zajęcia, zaangażowanie, a także współpraca rodziców dziecka w terapię gwarantuje jej skuteczność i przyniesie na pewno pożądane efekty!