• film

    Przedszkole i Szkoła terapeutyczna dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

Terapia ręki

Terapia ręki w przedszkolu Sense w Szczecinie

W Przedszkolu Terapeutycznym w Szczecinie stosuje się także metodę terapii, która może być pomocna nie tylko dla dzieci z autyzmem. Terapia ręki polega na wykonywaniu i doskonaleniu różnych czynności manualnych dostosowanych do wieku i zainteresowań dziecka.

Terapia ręki to również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów oraz umiejętności ich rozpoznawania. Skupia się ona głównie na usprawnianiu tzw. motoryki małej przez co należy rozumieć precyzyjne ruchy dłoni i palców oraz dostarczanie wrażeń dotykowych i poznawanie różnych kształtów i struktur. Ćwiczenia i zabawy, które stosowane są podczas zajęć mają na celu poprawę sprawności ruchowej dłoni dziecka, umiejętność chwytu, a w późniejszym stopniu naukę pisania. Na zajęciach nie brakuje też aktywności związanych z czynnościami samoobsługowymi.

Cele terapii ręki:

  • wyuczenie zdolności skupienia uwagi, a także patrzenia dziecka
  • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • wzmacnianie koncentracji
  • usprawnienie precyzji ruchów rąk

Każde dziecko jest inne, dlatego ćwiczenia terapeutyczne w naszej placówce dobierane są do potrzeb i sprawności każdego naszego podopiecznego. Nasi terapeuci starają się jak najwięcej czasu poświęcić każdemu dziecku, gdyż każda terapia, zabieg może tylko pozytywnie wpłynąć na rozwój i funkcjonowanie malucha w społeczeństwie.

Terapia ręki powoduje, że dziecko uczy się cierpliwości i koncentracji. Przed rozpoczęciem jej nasi specjaliści dokonują wnikliwej obserwacji, diagnozy dziecka z autyzmem, starają się ocenić stopień trudności z jakim maluch ma problemy. Cała diagnostyka ma na celu dopasowanie indywidualnego planu terapii dla danego dziecka. Jeśli więc dziecko ma trudności z planowaniem ruchowym i uczeniem się nowych czynności manualnych, a także niechętnie podejmuje czynności, które wymagają precyzyjnych ruchów dłoni czy palców (problemy z pisaniem, rysowaniem, malowaniem), ma duże trudności z dostosowaniem siły do określonego zadania ruchowego, trudności z koordynacją ruchów dłoni, a także wiele innych problemów manualnych terapia ręki jest idealną metodą dla niego.