• film

  Przedszkole i Szkoła terapeutyczna dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

Muzykoterapia

Zajęcia z muzyką dla dzieci z autyzmem w Szczecinie

Muzykoterapia jest to forma terapii bazująca na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki na psychikę i organizm dziecka. Jest to coraz popularniejsza metoda stosowana również w naszym Przedszkolu Terapeutycznym w Szczecinie. Głównym celem tych zajęć z muzyką jest stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i ruchowego poprzez wybrane i dostosowane do możliwości dzieci formy aktywności muzycznej. Rytm, melodia, dynamika, barwa dźwięku są to naturalne stymulatory, dzięki którym dziecko jest prowokowane do określonej formy działań i zachowań.

Każda muzyka w muzykoterapii może znaleźć zastosowanie i przynieść terapeutyczne rezultaty. Często staje się jedynym źródłem, które daje możliwość, aby nawiązać dialog i komunikację z dzieckiem dotkniętym autyzmem. Trzeba użyć jej w taki sposób, aby dobór muzyki był odpowiedni dla danego dziecka. Wtedy muzykoterapia przynosi największe efekty i rezultaty.

W naszym przedszkolu stosowana jest ta metoda terapii. Udowodniono, że muzyka wspomaga rozwój dziecka z autyzmem, gdyż bodźce dźwiękowe docierają nie tylko do zmysłu słuchu, ale mogą także pobudzić cały organizm poprzez doznania kinestetyczne. Dźwięki, odgłosy, rytm, to wszystko pobudza dziecko ze spektrum autyzmu do sięgania po takie środki wyrazu jak: gest, głos, ruch, zabawki, instrumenty muzyczne czy przedmioty codziennego użytku.

Cele muzykoterapeutyczne:

 • usprawnianie motoryczne
 • wspomaganie ogólnego rozwoju
 • rozładowanie napięć emocjonalnych
 • rozwój emocjonalny i twórczy, który dzięki muzyce, pozwala w pełni wykorzystać potencjał dziecka
 • rozwój zmysłów, koncentracji uwagi
 • zwiększenie wiary we własne możliwości
 • swobodne wyrażanie siebie
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby jaką jest zabawa
 • odblokowywanie uczuć, napięć, emocji
 • pomoc w pozbywaniu się stresu
 • wyciszenie agresji
 • uspokojenie i rozluźnienie
 • rozładowanie i odreagowanie różnorodnych negatywnych emocji
 • rozwój emocji pozytywnych

Muzykoterapia w naszym Przedszkolu Terapeutycznym SENSE w Szczecinie dla dzieci z autyzmem prowadzona jest przez wykwalifikowanych terapeutów, który traktują ją jako formę leczenia i przeprowadzają ją według określonego programu dla danego dziecka lub grupy dzieci.

Muzyka nie tylko odbierana jest przez narząd słuchu, ale pobudza do działania cały organizm u małego dziecka poprzez rytm, melodię, artykulację, dynamikę. Dzięki temu pobudza rozwój psychiczny i fizyczny. Specjaliści pracujący w naszym Przedszkolu terapeutycznym w Szczecinie dokładają wszelkich starań i dbają o swoich podopiecznych spędzając z nimi mnóstwo czasu i poświęcając im dużo swojej uwagi. Każde nawiązanie kontaktu z dzieckiem dzięki muzykoterapii, a także ogólna poprawa zdrowia dziecka, postęp w jego rozwoju daje nam masę radości.

Formy aktywności muzycznej

 • ruch przy muzyce – ukierunkowany przede wszystkim na zadania inhibicyjno – incytacyjne w przestrzeni  oraz na pracę na schemacie własnego ciała
 • śpiew – elementy swobodnego wokalizowania, logorytmiki, techniki prawidłowej emisji głosu, nauka piosenek
 • gra na instrumentach – poznawanie technik grania na instrumentach, wspólne granie
 • trening  słuchowy – aktywne słuchanie muzyki z ilustracją ruchową
 • tworzenie muzyki – swobodna improwizacja muzyczna

Zakres obszarów muzycznych

 • doświadczanie dźwięków i poznawanie zjawisk akustycznych – misy dźwiękowe, różne instrumenty
 • muzyka jednogłosowa śpiewana
 • muzyka odbierana bezpośrednio z instrumentów
 • muzyka klasyczna
 • improwizacje muzyczne
 • elementy tańca
 • rytm

Zabawa ruchowa ze śpiewem, ćwiczenia słuchowe, tempo wymowy – słuchanie i naśladowanie różnych dźwięków, odtwarzanie rytmu różnych piosenek, zabawy rytmiką, łączenie muzyki z innymi zabawami, np. plastycznymi, odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, to tylko nieliczne ćwiczenia z muzykoterapii wykorzystywane w naszej placówce.

Zapraszamy wszystkich rodziców ze swoimi pociechami do naszego Przedszkola Terapeutycznego SENSE w Szczecinie