• film

    Przedszkole i Szkoła terapeutyczna dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

Zajęcia Logopedyczne

Zajęcia logopedyczne w Przedszkolu Terapeutycznym

Terapia logopedyczna są to ćwiczenia polegające na usprawnieniu funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń czy zaburzeń występujących podczas porozumiewania się dziecka ze światem zewnętrznym.
Przed podjęciem terapii logopedycznej dzieci w naszym Przedszkolu Terapeutycznym w Szczecinie objęte są obserwacją. Przeprowadzany jest wywiad z rodzicami dzieci, wykonywane są specjalistyczne testy. Na podstawie ich logopeda stawia diagnozę, podczas, której opracowany jest program usprawniający, indywidualnie do każdego dziecka.

W naszym Przedszkolu Terapeutycznym „Sense” terapię logopedyczną mogą uzyskać dzieci z autyzmem , niedosłuchem, z niepełnosprawnością złożoną, wadami wymowy, dziecięcym porażeniem mózgowym.

Cele terapii logopedycznej w naszym przedszkolu:

  • korygowanie wad wymowy
  • poprawa jakości funkcji oddechowej, fonacyjnej, językowej
  • usprawnienie motoryki narządów mowy
  • rozbudowanie zasobów słownictwa
  • opracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych
  • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy
  • przywracanie mowy w przypadku jej utraty
  • usprawnianie funkcji pokarmowych

W naszym przedszkolu opracowywane są specjalistyczne metody stosowane w terapii logopedycznej dla dzieci z autyzmem. Nasi terapeuci to specjaliści, którzy potrafią zaangażować się w prace z dzieckiem. Ważne jest indywidualne podejście do malucha, a motywacja jego jest niezwykle istotna. Nasi logopedzi przy użyciu specjalistycznych i profesjonalnych technik potrafią zainteresować dziecko, wzbudzić jego aktywność i zainteresowanie zajęciami. Maluch chętniej angażuje się w pracę, a ćwiczenia w korygowaniu mowy stają się dla niego zabawą i przyjemnością.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz grupowo. Program leczenia dopasowany jest zgodnie z potrzebami i możliwościami poznawczymi każdego podopiecznego.