• film

    Przedszkole i Szkoła terapeutyczna dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

Terapia taktylna

Terapia taktylna w przedszkolu terapeutycznym w Szczecinie

W naszym Przedszkolu Terapeutycznym SENSE dla dzieci z autyzmem stosowana jest terapia taktylna. Jest to metoda pracy opracowana przez dr Swietłanę Masgutową, która swoją koncepcję oparła na doświadczeniu i wynikach wieloletniej pracy z dziećmi i dorosłymi, z zespołem stresu pourazowego i deficytami rozwoju układu nerwowego.

Terapia neurotaktylna to odpowiednie techniki masażu oraz stymulacji skóry, które wpływają na rozwój funkcji poszczególnych partii mózgu, a także na dojrzałość niektórych funkcji psychicznych. Terapię taktylną stosuje się zarówno u osób zdrowych (jako forma relaksu), jak i z wyzwaniami rozwojowymi, a także u dzieci, które mają trudności w uczeniu się i kontaktach społecznych. Istotnym czynnikiem jest dostarczenie odpowiedniej ilości pozytywnego dotyku. Receptory, które pełnią ważną funkcję są stymulowane. Związane są z innymi obszarami mózgu i całego organizmu, z poznaniem, twórczością i zachowaniem.

Główne cele terapii taktylnej:

  • wzmocnienie bądź kształtowanie świadomości ciała
  • równoważenie systemu nerwowego (pobudzanie i hamowanie) co wpływa na zwiększenie skuteczności innych działań terapeutycznych
  • stymulacja receptorów skóry

W naszym Przedszkolu Terapeutycznym stosuje się terapię taktylną, która ma na celu zrównoważyć system nerwowy dzieci z autyzmem. Głównym założeniem tej terapii jest dostarczanie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych – dotykowych, w taki sposób, aby dziecko spontanicznie formułowało reakcje adaptacyjne poprawiające integracje tych bodźców. Każdy dotyk ciała oceniany jest przez mózg i odbierany jako bodziec przyjemny i bezpieczny lub nieprzyjemny i zagrażający.

Wieloletnia praktyka stosowania programu MNRI Terapii Neurotaktylnej sprawia, że systematyczne stosowanie technik, daje dobre efekty w zakresie stymulacji, regulacji napięcia mięśniowego, normalizacji percepcji dotykowej, integracji sensorycznej, świadomości kinestetycznej, regulacji stanów stresowych. Terapia aktywizuje procesy samoświadomości – poczucie granic własnego ciała, jej koordynacji ruchowej, więzi i zdrowego przywiązania.

Zasady przestrzegane w terapii taktylnej w naszym przedszkolu:

  • na początku masażu należy się przywitać z dzieckiem i powiedzieć mu co dokładnie będzie robione
  • dotyk powinien być stanowczy, ale przede wszystkim delikatny i ciepły
  • dłonie powinny przesuwać się po ciele dziecka w sposób płynny i rytmiczny
  • kontakt wzrokowy oraz słowny z dzieckiem z autyzmem powinien być ciągle utrzymywany (ważny jest wyraz twarzy terapeuty, jego uśmiech i ciepły, kojący ton głosu)

Każde dziecko ma indywidualny próg wrażliwości odbiór informacji dotykowych. Dotyk umożliwia kształtowanie świadomości kontaktu skóry z przedmiotem, jego temperatury, kształtu. Dzięki taktylności człowiek posiada zdolność zapamiętywania lokalizacji przestrzennej mięśni. To wszystko ma wpływ na mózg, a on z kolei potrafi stworzyć całościowy obraz przedmiotu i całego otoczenia.

W naszym Przedszkolu Terapeutycznym znajdują się wyspecjalizowani terapeuci, którzy swoją wiedzą i zaangażowaniem w pracę z dzieckiem z autyzmem potrafią znaleźć różne metody i coraz to nowsze sposoby, na zwiększenie i skuteczność terapii.