• film

  Przedszkole i Szkoła terapeutyczna dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

Hipoterapia

Zdrowie i sprawność przy pomocy koni – terapia w przedszkolu SENSE

Hipoterapia jest to metoda mająca na celu przywrócenie zdrowia i sprawności przy pomocy konia i jazdy konnej. Uczy rozluźnienia mięśni, przełamywania lęków. Daje ogromne możliwości niespotykane w innych metodach rehabilitacyjnych.

Moc terapeutyczna tego kopytnego zwierzęcia tkwi w jego sposobie poruszania się, charakterze i usposobieniu. Jazda na koniu to nieustanne ćwiczenia równowagi, mięśni. Hipoterapia jest idealną i pomocną metodą nie tylko dla dzieci z problemami neurologicznymi i ortopedycznymi, ale także dla dzieci z problemami natury psychicznej i społecznej takich jak: autyzm, upośledzenie umysłowe, zespół Downa, nerwice, zaburzenia zachowania, nadpobudliwość psychoruchowa.

Koń poruszając się przenosi impulsy ruchowe i dzięki temu jest on łącznikiem terapeutycznym. Dotyk końskiej sierści, odgłos kroków, rozmaitość kształtów, mile kojarzony zapach stymulują wszystkie zmysły dotyku, słuchu, wzroku i węchu. Koń potrafi wyzwolić emocje, nauczyć wrażliwości i opiekuńczości. Ma duży wpływ także na psychikę dziecka z autyzmem.

Zalety hipoterapii:

 • zwiększenie możliwości samodzielnego poruszania się
 • zmniejszenie zaburzeń równowagi
 • poprawa koordynacji ruchowej, a także wzrokowej
 • poprawa orientacji przestrzennej
 • rozwijanie samodzielności
 • zwiększenie możliwości koncentracji uwagi
 • zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń
 • zwiększenie poczucia własnej wartości
 • osłabienie reakcji nerwicowych

Zajęcia hipoterapeutyczne stosowane w naszym Przedszkolu Terapeutycznym podnoszą sprawność dzieci z autyzmem, normalizują napięcie mięśniowe, poprawiają poczucie rytmu i równowagi. Wzrasta poczucie własnego oddziaływania na otoczenie. Dziecko z autyzmem korzystające z tej metody zaczyna postrzegać środowisko jak bardziej przyjazne, stąd i relacje społeczne stają się bardziej satysfakcjonujące.

Przedszkole Terapeutyczne Sense w Szczecinie oferuje rodzicom i ich dzieciom zajęcia terapeutyczne z hipoterapii. Zachęcamy rodziców wraz z maluszkami z zaburzeniami rozwojowymi różnego rodzaju do zapoznania się z naszą ofertą placówki. Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę i specjalistów z różnych dziedzin, którzy potrafią indywidualnie podejść do każdego dziecka. Bardzo zależy nam na rozwoju i bezpieczeństwie naszych podopiecznych dlatego staramy się dopasować różne terapie, ćwiczenia i zajęcia indywidualnie do każdego maluszka!